Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2011-09-14 03:35:28 mb 4.9 Costa Occidentale Peloponneso (GRECIA) ...
2012-02-26 11:52:25 ML 4.2 Poland
2011-05-25 23:27:50 Mw 4.8 Costa Greca Ionica (GRECIA)
2011-05-22 07:49:23 ML 4.0 Greece [Land]
2014-02-04 22:49:02 mb 4.4 Greece
2012-03-25 04:46:54 Mw 4.7 Greece [Land]
2013-10-19 17:54:56 Mw 6.5 Gulf of California, Mexico [Sea: Mexico] ...
2010-11-14 23:08:26 ML 4.9 Turkey [Sea]
2010-12-30 08:56:43 mb 4.8 Poland
2017-09-03 03:30:05 M 6.3 North Korea
2010-09-04 15:45:14 mb 4.0 Poland
2009-07-30 20:05:34 Mw 6.1 Tonga Islands [Sea: Tonga]
2009-09-07 15:20:30 ML 4.0 Macedonia [Land]
2009-10-18 12:02:32 mb 5.3 Tonga Islands [Sea: Tonga]
2009-10-15 04:30:15 ML 4.1 Poland
2009-10-02 01:07:39 Mw 6.2 Tonga Islands [Sea: Tonga]
2009-09-16 07:12:59 ML 4.4 Greece
2009-09-15 08:37:40 ML 4.3 Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) ...
2009-10-01 06:13:30 mb 5.6 American Samoa [Sea]
2009-08-07 03:33:18 mb 4.1 Poland
2009-09-12 18:42:55 ML 4.3 Albania
2009-09-12 20:06:24 mb 6.4 Near coast of Venezuela [Sea: Venezuela] ...
2009-09-09 21:15:17 ML 4.0 Greece
2009-10-17 18:52:34 mb 4.6 Costa Occidentale Peloponneso (GRECIA) ...
2009-09-12 18:06:27 ML 4.4 Albania
2010-01-18 20:36:57 ML 4.2 Greece
2009-07-30 07:37:51 mb 4.9 Turkey
2009-08-17 10:10:54 Mw 6.5 Southwestern Ryukyu Islands, Japan [Sea: Japan] ...
2009-07-25 01:43:42 Mw 5.9 United States [Sea]
2009-07-15 09:22:29 Mw 7.8 Off west coast of South Island, New Zealand [Sea: New Zealand] ...