Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2009-07-25 03:43:42 Mw 5.9 United States [Sea]
2009-07-24 05:11:56 Mw 5.7 China [Land]
2009-07-16 19:59:39 Mw 5.8 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2009-07-16 12:48:15 mb 5.5 Taiwan region [Sea: Taiwan]
2009-07-15 22:10:46 Mw 6.2 Papua New Guinea [Sea]
2009-07-15 11:22:29 Mw 7.8 Off west coast of South Island, New Zealand [Sea: New Zealand] ...
2009-07-07 21:11:44 Mw 6.0 Greenland [Sea]
2009-07-07 18:31:40 Mw 5.7 Indian Ocean Triple Junction [Sea] ...
2009-07-06 16:53:10 Mw 6.0 Rat Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] ...
2009-07-04 08:49:36 Mw 6.0 Panama [Sea]
2009-07-03 22:28:18 mb 5.6 Southern Mid Atlantic Ridge [Sea] ...
2009-07-01 11:30:11 Mw 6.4 Crete, Greece [Sea: Greece]
2009-06-27 17:45:49 Mw 5.6 Southern Mid Atlantic Ridge [Sea] ...
2009-06-23 16:19:21 Mw 6.8 Papua New Guinea [Sea]
2009-06-23 09:37:18 Mw 5.6 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2009-06-22 21:55:24 Mw 5.5 Andreanof Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] ...
2009-06-20 11:21:26 mb 5.8 Southern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] ...
2009-06-19 16:04:59 Mw 5.9 Greece [Sea]
2009-06-16 22:05:57 Mw 6.1 Bouvet I. [Sea]
2009-06-12 11:44:21 Mw 6.0 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2009-06-11 01:13:22 Mw 5.7 West Chile Rise [Sea]
2009-06-08 07:13:15 Mw 5.6 Honduras [Sea]
2009-06-06 22:33:28 Mw 5.9 Northern Mid Atlantic Ridge [Sea] ...
2009-06-05 05:30:34 Mw 6.3 Japan [Sea]
2009-06-04 19:25:25 Mw 6.0 South Africa [Sea]
2009-05-29 08:20:18 Mw 6.2 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2009-05-28 10:24:44 Mw 7.1 North of Honduras [Sea: Honduras] ...
2009-05-23 04:59:27 Mw 5.5 South of Fiji Islands [Sea]
2009-05-22 21:24:19 mb 5.7 Central Mexico [Land: Mexico]
2009-05-17 08:22:56 mb 5.6 Southern Mid Atlantic Ridge [Sea] ...