Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2009-09-30 01:11:52 mb 5.6 Tonga Islands [Sea: Tonga]
2009-09-29 20:40:11 mb 5.5 Tonga Islands [Sea: Tonga]
2009-09-29 19:48:11 Mw 8.1 Samoa Islands region [Sea: Samoa] ...
2009-09-21 21:38:42 Mw 5.5 Myanmar
2009-09-21 10:30:14 Mw 5.5 Jan Mayen Island region [Sea: Jan Mayen] ...
2009-09-19 10:54:16 mb 5.5 Sichuan, China [Land: China]
2009-09-18 08:23:58 Mw 5.9 Philippines [Sea]
2009-09-12 22:06:24 mb 6.4 Near coast of Venezuela [Sea: Venezuela] ...
2009-09-11 10:49:11 mb 5.7 Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] ...
2009-09-10 04:46:53 mb 5.9 Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] ...
2009-09-08 00:41:36 Mw 5.9 Georgia [Land]
2009-09-07 18:12:20 Mw 6.1 South of Jawa, Indonesia [Sea: Indonesia] ...
2009-09-03 15:26:18 Mw 6.2 Kyushu, Japan [Sea: Japan]
2009-09-02 20:00:10 Mw 6.2 Kermadec Islands, New Zealand [Sea: New Zealand] ...
2009-08-31 12:15:30 Mw 5.6 Qinghai, China [Land: China]
2009-08-30 16:51:38 Mw 6.6 Samoa Islands region [Sea: Samoa] ...
2009-08-28 04:14:57 mb 5.5 Qinghai, China [Land: China]
2009-08-28 03:51:20 Mw 6.8 Indonesia [Sea]
2009-08-23 19:38:26 Mw 5.5 Southern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] ...
2009-08-18 23:20:50 Mw 6.2 South of Fiji Islands [Sea]
2009-08-18 19:50:35 Mw 5.9 South Indian Ocean [Sea]
2009-08-18 15:17:36 Mw 5.8 Southwestern Ryukyu Islands, Japan [Sea: Japan] ...
2009-08-17 12:10:54 Mw 6.5 Southwestern Ryukyu Islands, Japan [Sea: Japan] ...
2009-08-17 02:05:47 Mw 6.7 Southwestern Ryukyu Islands, Japan [Sea: Japan] ...
2009-08-17 00:03:10 Mw 5.6 Fiji Islands region [Sea: Fiji]
2009-08-16 09:38:24 Mw 6.7 Southern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] ...
2009-08-16 01:30:20 Mw 5.6 Fiji Islands region [Sea: Fiji]
2009-08-13 11:37:36 Mw 5.7 Off coast of Costa Rica [Sea: Costa Rica] ...
2009-08-13 11:21:37 Mw 5.8 Myanmar [Sea]
2009-08-13 00:48:52 Mw 6.6 Southeast of Honshu, Japan [Sea: Japan] ...